Hållbarhet

Miljö

Ständig utveckling är ledord för Abreco och detta gäller även vårt miljöarbete. Det betyder att vi inte nöjer oss utan strävar efter att alltid effektivisera t.ex. tillverkning och transporter. Allt vi gör ska påverka vår miljö så lite som möjligt.

Social hållbarhet

Vi verkar för att skapa en social hållbarhet som ska främja välbefinnande genom att förstå vad människor behöver där de bor och där de arbetar.

Vårt arbete för den sociala hållbarheten kombinerar den fysiska designen med förutsättningar för de sociala värdena som kultur, hälsa, engagemang och utrymme för människor att trivas och utvecklas.